D/P付款交单 外贸单证

D/P付款交单

D/P(付款交单)分为即期和远期两种。 即期交单(D/P Sight)指出口方开具即期汇票,由代收行向进口方提示,进口方见票后即须付款,货款付清时,进口方取得货运单据。 远期交单(D/P after ...
阅读全文